Šalamoun promlouvá

Problémy nejsou problémy – jsou to lekce, které se máme naučit

(z knihy – Šalamoun promlouvá)

Pokud neprojdete procesem, neoceníte čistotu bílého světla. Jinými slovy, v tomto životě neustále obrušujete hrany diamantu nebo drahokamu. A každá ploška se odráží do jiných plošek, a jak světlo prochází, je stále čistší.

Lidé mají úkoly v těch oblastech, ve kterých musí vyleštit různé plošky určité části jejich drahokamu. A s tímto leštěním přichází růst. Kdybyste byli hned vybroušení, nebyla by v tom žádná hloubka pochopení skutečné podstaty této roviny ve vesmíru. Tento proces je součástí pochopení. Odměnou je osvícení. To čisté pochopení čisté energie. Nebylo by v tom žádné potěšení, kdybyste začínali už osvícení. Trik spočívá v tom, že si teď užíváte vyleštěný drahokam.

Možná vám přichází na mysl otázka, jestli toho můžeme dosáhnout, aniž bychom přestali pracovat. Ale co je to práce a co si na ní nemůžete užívat? Chci říct, že je to všechno velmi subjektivní. Spousta lidí uctívá a miluje svou práci. Sedět někde na obláčku a držet svůj drahokam by bylo po chvíli velmi nudné.

Někteří lidé by to mohli popsat jako odpočinek a nebe nebo něco takového. Ale radost se odkrývá pouze v procesu. V činnosti. V dělání. Když si dáváte úkoly – pověření, chcete-li a pustíte se do zkoumání své podstaty, jestli je dokážete provést.

To je radost z bytí. Umožňuje té nejlepší části vašeho já, aby vyplula na provrch, a vy si uvědomujete obrovské znalosti, kterými oplýváte, abyste vytvořili ty největší hodnoty v této rovině – v kterémkoli životě. Na tomto procesu vám bude stát v cestě mnoho překážek. Být schopen překážky přelézt a podívat se na druhou stranu, to je vzrušení. V tom spočívá radost.

Jsou lidé, kteří se radují, když překážky vyvstanou, protože vědí, že v překážce je obsažený růst, a že se jim v procesu překonávání překážky odhalí něco nového.

Když ztratíte někoho blízkého a drahého, následuje proces truchlení. K tomuto procesu musí dojít, než se posunete dál, kdydž to velmi zjednoduším. V obrovské síti vašich životních zdrojů jsou různé zážitky, které si musíte znovu prožít, promyslet a projít jimi, než se můžete posunout dál. Tyto minulé životy se často znovu přehrávají, protože je v nich lekce, kterou jste se ještě nenaučili a kterkou je potřeba začlenit, nebo je tu bolest, ze které je nutné se osvobodit. Takže když se lidem v životech objevují překážky, děje se tak jen proto, aby jimi mohli projít. Musí prolomit tento vzorec nebo tuto překážku. Překážka se objevuje, protože to je to, co je zastavuje. Stane se z ní zeď, a ta se objeví. A často přes ni nevidíme. Ale objeví se jen proto, aby se mohla rozpadnout a my přes ni mohli přejít.

Je to jako nahlížet na sklenici jako na z poloviny prázdnou nebo plnou. Pokud se nstavíte tak, že uvěříte, že je sklenice poloprázdná, jakákoliv překážka bude vždy bolestivá. Pokud se ale začnete – a to je součást pocesu – dívat na sklenici jako na z poloviny plnou a nadchnete se pro to, abyste ji naplnili až po okraj, váš život se změní.

Problémy nejsou problémy – jsou to lekce, které se máme naučit. Je to růst, který čeká, aby k němu mohlo dojít. Když se od růstu odstřihnete, je to krok zpět, izolace. Musíte se chopit svých těžkostí a radovat se z nich, protože ony vás katapultují k vyšším vítězstvím.

Na této rovině jsou lidé, kteří slouží času, a pak jsou tu lidé, kteří se jim snaží pomoci mu sloužit, pomoci jim pochopit radost, kterou muhou zažívat. Existují dvě různé skupiny bytostí, duší, nebo jak tomu chcete říkat. Jsou lidé, kteří sem byli sesláni, a pak jsou lidé, kteří jsou tu dobrovolně.

Existují různé bytosti, které se objevují na různých úrovních, a na některých místech nemají fyzická těla. Jsou to světelná pole. Některá místa jsou řízena zvukovými vlnami a energií, kteru vytváří. Tohle je velmi obtížné, protože existuje jen velmi málo slov, kterými bych mohl popsat, co se vám snažím říct. Je zbytečné říkat, že jsou jiná místa, která nekorespondují s ničím, co by vám tady bylo známého. S ničím. Jsou jiná. Jiné lekce. Nepoužívají ke komunikaci jazyk. V mnoha případech používají myšlenky.

Je nemožné to přeložit, ale ke komunikaci dochází podobně jako se zprostředkovává vůně nebo vibrace. Vibrace jsou jazyk. Vůně je jazyk. Je to na jiném druhu úrovně. Je to komunikace. Vytváří představy. Když ucítíte určitou vůni, naskočí vám živé představy. Nemluví to k vám ve větách.

Když vidíte pohyb a tanec a najednou pláčete, nezprostředkovává se žádný jazyk, ale jazyk to je. Pohyb v prostoru se stává jazykem. Komunikuje.

Tato Země vstupuje do velmi náročného období přeměny. A objeví se tací, kteří jiným lidem pomohou, aby tyto nadcházející změny přijali. Ne všichni budou ochotní. Ale chceme, aby si lidé uvědomili, že na konci je nesmírná velikost. Je to přeměna.

Jsem jen zprostředkovatel vyšší energie. Jsou součást této energie. A vám to předávám. Je tady, aby pomáhala. Jsem stejně tak vedením jako vy. Jsem řetěz, který vede ke středu. A tento střed je To, co je.