Rekonektivní léčení

Víte co je to Rekonektivní léčení?

Zjistěte, co vyvádí z míry lékařskou komunitu. Objevte, proč nemocnice a univerzity po celém světě investují čas a peníze při pokusech vysvětlit tato léčení … a jak i vy můžete zvládnout tuto výjimečnou práci! Světově uznávaný léčitel Eric Pearl se objevil v bezpočtu televizních pořadů ve Spojených Státech i po celém světě, byl pozván, aby mluvil před Spojenými Národy, přednášel před plným sálem v Madison Square Garden a jeho semináře jsou předmětem článků v různých publikacích včetně The New York Times a nejnověji také ve filmu, The Liwing Matrix.

Jako doktor měl Eric po 12 let vysoce úspěšnou chiropraktickou praxi až do dne, kdy ho jeho pacienti začali upozornňovat, že na sobě cítí jeho ruce – i přesto, že se jich fyzicky nedotkl. Během prvních několika měsíců se na jeho dlaních objevovaly puchýře a krvácely. Pacienti začali brzo hlásit zázračná uzdravení z rakoviny, nemocí souvisejících s AIDS, epilepsie, syndromu chronické únavy, roztroušené sklerózy, revma a osteoartridy, porodních defektů, mozkové obrny a dalších vážných onemocnění. To všechno se stalo, když Eric v jejich blízkosti jednoduše držel své ruce – a do dnešního dne to pokračuje.

K dnešnímu datu byla jeho léčení zdokumentována v šesti knihách, a to včetně Ericova vlastního mezinárodního bestselleru The Reconnection: Heal Others, Heal Yourself (RECONNECTION – Návrat k léčeivé energii), nyní vydaného ve více než 36 jazycích! Se sídlem v Los Angelex vyvolávají Eric a Rekonektivní Léčení velký zájem ze strany špičkových doktorů a výzkumníků v oblasti lékařství v nemocnicích i univerzitách po celém světě. Mimo jiné to jsou Jackson Memorial HOspital, UCLA, Cedars-Sinai Medical Center, VA Hospital, Tel HaShomer (Tel Aviv), Suburban Hospital, Memorial Hospital (Istanbul), University of Minnesota, University of Miami Medical Schoul, Kent College of Osteopathy (UK), RMIT University (Melbourne), Parker College (Dallas, TX and Melbourne, Australia), St. Petersburg State Technical University (St. Petersburg), The University of Oslo a University of Arizona. V současnosti na mezinárodní úrovni probíhají v mnoha zařízeních nové výzkumné programy pod vedením tak renomovaných vědců, jako jsou Gary Schwartz, PhD., Villiam Tiller, PhD., Konstantin Korotkov, PhD., a další.

Eric během roku neustále cestuje po celém světě a přináší světlo a informace o Rekonektivním léčení na tuto planetu. Učí vás, jak aktivovat a používat toto nové a všezahrnující spektrum léčivých frekvencí, které nám dovoluje zcela překročit „energetické léčení“ a jeho nesčetné „techniky“, abychom zpřístupnili úroveň léčení za hranice čehokoliv, kam byl až dodnes kdokoliv schopen dosáhnout! K dnešnímu dni už tuto novou úroveň léčení naučil více než 60.000 lidí ve více než 60 zemích a uskutečňujem tak spontánní generování léčitelů po celém světě.

My všichni máme možnost přenášet tyto léčivé frekvence, jakmile se s nimi setkáme. Je to dar naší doby. Tím, že vyléčíme sebe, můžeme se naučit vyléčit i druhé. RL je víc než léčení energií. Zahrnuje všechny formy léčení energií a je nad nimi. Tato energie, světlo a informace byli přeneseny skrze LÁSKU, BOHA nebo VESMÍR na tak rozvinuté úrovni, kterou jsme nikdy před tím nepoznali.

Přestože každá zkušenost z léčení je jedinečná, mnoho lidí dokládá vyléčení z mnoha závažných nemocí včetně deprese, rakoviny, artritidy, mozkové obrzyn, fibromyalgie, nemocí spojených s chorobou AIDS a dalších. Hlavním účelem energie RL je přivést nás do úplnosti spojení našich vlastních energií s vesmírem. Tyto nové evoluční rekvence jsou přenosovým pásem přinášenay skrze spektrum světla a informací, které nebyly nikdy dříve na Zemi přítomny. Skrze RL jsme schopni vejít do styku s těmito novými úrovněmi energie a připojit se na ně. RL připojí meridiány Vašeho těla a energetické dráhy na dráhy Země a vesmírný energetický cirkulační systém, zlepší Váš vývoj a umožní Vám léčit. RL je dynamická metoda připojení našich vlastních energetických polí k novým polím Vesmíru. Kdysi dávno jsme byli našimi meridiány napojeni na síť čar/polí, které obkružují planetu (meridiány planety). Tyto meridiány sloužily jako rozhraní k připojení na větší síť univerzálních frekvencí Energie, Světla a Informací. Od té doby až do současnosti jsme ztratili tuto schopnost. RL znovu sjednocuje naše meridiány s touto sítí a přináší nová spojení, která nám umožní mít úplný přístup k těmto komplexním frekvencím pro naše léčení a nás vývoj.

V jakém smyslu je to léčení?

Systém člověka, pokud je v optimálním stavu (v harmonii), je schopný samoléčení. Pokud mu však chybí energie nebo informace, je zapotřebí tyto nezbytné prvky dodat. Toto se děje předáváním energie. U této metody nejde ani tak o předávání energie, ale spíše o intenzivní informační tok.
Je také nutno dodat, že člověk, který RL zprostředkovává není léčeitel, je pouze iniciátor celého procesu. Vypadá to asi tak, jako když lampička světla rozsvítí tmavé místo, do kterého je vložena. Praktikující je ten, kdo stiskne spínač světla. Jeho ego do procesu léčení vůbec nevstupuje. My všichni jsme toto světlo.
RL působí vždy naprosto individuálně a zcela autonomně (nezávisle na vašich představách a přání). Před vlastním léčením se tudíž nedá stanovit, zda se bude dít, to co právě Vy od léčení očekáváte. Každopádně, jakmile se jednou s energií RL setkáte, stanete se součástí reintegračního procesu a energie bude působit ještě dlouho po vlastní terapii. Nechte ji pracovat a sledujte s radostí změny, které příchází.

Co se může dít v průběhu léčení?

Většina lidí vnímá v průběhu léčení energii Reconnection hluboké uvolnění. Mají různé jemné fyzické pocity typu vznášení se, jemného tahání za končetiny a jiné. Často se také stává, že lidé vnímají rozličné pocity tepla, chladu, vánku, brnění a šimrání. Nezřídka také cítí různé čichové vjemy, prožívají jemné změny nálad, ale i silné výbuchy emocí (radost, pláč, smích atd.), mají snové a obrazové vjemy (často barev) a jiné. Ať už se děje cokoliv, nejlepší je nechat tyto věci plynout, nestydět se za ně a nesnažit se je ovládat ani skrývat. Jsou opravdovou a krásnou součástí reintegračního procesu RL.

Způsob léčení: Jedno sezení trvá okolo 45 min. Doporučuji podstoupit nejdříve 1 sezení a poté se rozhodnout co dále. Maximálně však můžete podstoupit tři sezení. Doba mezi jednotlivými sezení by měla být delší než 1 týden.

Oblečení: oblečte se pohodlně, v průběhu léčení budete ležet oblečeni na masérském léhátku.

Vůně: bezprostředně před vlastním léčením nepoužívejte parfémy ani kolínskou. V průběhu léčení by mělo být co nejméně umělých vůní.

Šperky: během léčení můžete mít jakékoliv šperky, vyhněte se pouze těm, které by Vám znemožňovaly pohodlně ležet na zádech.

Stav mysli: v průběhu léčení ulehnete na masérské lehátko. Zavřete oči, uvolníte se. Nejlepší je být ve stavu naděje a dovolit, aby se dělo to, co se má stát. Není potřeba během léčení meditovat, modlit se nebo usilovat o určitý výsledek. Buďte vnímavý k zážitkům, které přichází skrze Vesmír, Lásku, Boha – vyberte si z možností, která Vám nejvíce vyhovuje.

Co mohu očekávat: neočekávejte! To je nejlepší, co Vám mohu poradit. Prostě se uvolněte a nechte věci být, aby se děly. Dokonce ani nemyslete na to, aby se vyléčilo to, proč jste přišli. Ani to praktikujícímu vlastně nemusíte říkat, on celý proces stejně neovlivní. Vše se děje zcela autonomně, on je jen spínač (iniciátor).

TOHLE JE NOVÉ! TOHLE JE JINÉ! TOHLE JE REÁLNÉ!

Doktorovi Ericovi Pearlovi bylo sděleno těchto šest vět v rámci léčení jeho pacienty:

JSME TU PROTO, ABYCHOM VÁM ŘEKLI „DĚLEJTE DÁL, TO, CO DĚLÁTE“.

TO, CO DĚLÁTE, PŘINÁŠÍ SVĚTLO A INFORMACE NA TUTO PLANETU.

TO, CO DĚLÁTE, JE ZNOVUNAPOJOVÁNÍ VLÁKEN.

TO, CO DĚLÁTE, JE ZNOVUNAPOJOVÁNÍ STRUN.

MUSÍTE SI UVĚDOMIT, ŽE JSTE MISTRY.

PŘIŠLI JSME KVŮLI VAŠÍ REPUTACI.