O nás

Chceme každému, kdo k nám přijde, pomoci nalézt jeho pravé Já, ten krásný drahokam, který máme každý v sobě. Ať už si to uvědomujeme, nebo ne. Je to naše srdce, láska, která v něm přebývá a která má vyšší rozměr, než ta, kterou obvykle za lásku ve svém životě považujeme. Tato Láska, pokud se jí otevřeme, dokáže nejen uzdravit naše těla, ale zcela proměnit náš život. Skrze naše duchovní srdce k nám promlouvá naše Duše, naše vyšší Já. Všichni to známe, je to naše intuice a naše inspirace, která se ale pro všechen náš životní shon a zvyklosti často nedostává k slovu. Během našeho života jsme si kolem sebe vytvořili ochranné vrstvy, obrnili jsme se ochranným štítem a uzavřeli jsme se do sebe, aby nám nikdo nemohl ublížit. Jakmile otevřeme naše srdce, zjistíme, že každý jsme jedinečný úžasný, neopakovatelný.

Dnešní doba je moc rychlá a uspěchaná a my chceme a moc si přejeme, aby jste se u nás mohli zastavit, odpočinout si, zrelaxovat své tělo i svého ducha a tak načerpat sílu, energii a lásku do dalších dnů.
Věra Šantínová

Věra Šantínová

Jmenuji se Věra. Jsem maminkou dvou úžasných dcer,Verunky a Janičky, mám čtyři krásná, mému srdci velice drahá vnoučátka a dostala jsem dva syny, kteří jsou dobrými manžely a tatínky. S Janičkou Vás rády přivítáme v našem Centru, kde vám pomáháme nalézat sami sebe, vaši celistvost, to, co jste. Harmonizujeme tělo i duši. Ta vyváženost je potřebná pro náš život, pro to, abychom byli zdraví, šťastní, abychom se naučili žít podle svého srdce a tím stále více nacházeli smysl svého života zde. Všichni jsme stále jemně vedeni k tomu, abychom našli to, co stále hledáme okolo nás, v nás samých. Už mnoho z nás si to uvědomuje a stále nás přibývá. Je důležité mít své sny, své vize, nenechat se od nich odradit. Jak je to důležité mohu dosvědčit i tím, že vznikl tento projekt. Považuji to celé za veliký dar, požehnání a vyvrcholení jednoho krásného, živého snu, který jsem měla před 24 lety. V tom snu jsem viděla již tenkrát tento projekt pomoci a lásky. Okolo sebe jsem měla šťastné lidi, z jejich očí zářila láska a radost a já jsem tento pocit ve svém srdci prožila tak živě, že jsem se z tohoto snu probudila do skutečnosti. Tento sen a pocity, které jsem v tu chvíli s těmito lidmi, i dětmi, prožívala, se již nedaly ani za tu dlouhou dobu zapomenout. Krátce nato jsem začala podnikat, také to nebyla žádná náhoda. Nemohu zde vše vylíčit, bylo by to asi i v tuto chvíli zbytečné. Byla to dlouhá cesta, podnikání mi přinášelo více radostí než starostí a dá se říct, že jsem moji práci milovala. Byla to práce, která mi dala mnoho zkušeností, mnoho krásných přátelství a umožnila mi i vložit do ní svoje srdce, nápady a vize a v neposlední řadě pak i vlastní tvořivost. Vše vždy mělo svůj hlubší smysl i význam. Když se ohlédnu zpět, tak i za ty těžké chvíle, které nebylo vždy lehké snadno přijmout překonat, jsem dnes velmi vděčná. Tyto nelehké okamžiky (neprožíváme nikdy nic jiného, než právě přítomný okamžik) vždy předcházely něčemu, co mě posunulo o něco dál, o něco blíž k sobě, do svého srdce, do svého středu. Naučilo mě to odpouštět a děkovat. V roce 2010, když jsem prožívala velice těžké a pro mě tehdy bolestné období rozchodu s mým manželem, jsem si přečetla o semináři rekonektivního léčení s panem dr. Ericem Pearlem a moje rozhodnutí, na tento seminář se přihlásit, bylo okamžité. To opět promluvilo mé srdce a moji andělé. A tak všechno co dále následovalo a přicházelo, ne náhodou, až do dnešní doby, bylo jen uskutečnění mého snu, mé vize a přineslo to velké změny v mém životě, dalo mu jiný rozměr a smysl. Vše, co jsem doposud prožila mi najednou do sebe zapadlo, uvědomila jsem si jasně to Vedení, tu Lásku, která mi stále doprovázela a ukazovala tu moji pravou Cestu. Sen se stával stále více skutečností a naše otevření je pro mě krásný dar jeho požehnaného naplnění. To, že mohu na této Cestě být doprovázena Janičkou,mojí mladší dcerou, je dar, který dostávám z Lásky navíc. Miluji, jsem vděčná, děkuji. Těšíme se na vás a vždy vás přivítáme s otevřeným srdcem.

Jana Kováříková

Jana Kováříková

Jmenuji se Jana, mám tři děti. Vystudovala jsem fyzioterapii a moje práce se stala i mým koníčkem a mou vášní. Zaměřuji se na ženy, které touží po miminku a nedaří se jim otěhotnět, tak rychle jak by si přály. Nabízím jim pomocnou ruku nejen po stránce fyzické, formou terapie dle Mojžíšové, ale hlavně se zaměřuji na pomoc psychologickou. Vše se děje v našem životě z nějakého důvodu, nic není náhoda. To, že se nám nedaří a neděje to, po čem toužíme, má své hluboké opodstatnění. Pomáhám ženám rozklíčovat a pochopit, proč miminko nepřichází. Učím je naslouchat svému tělu, vnímat sebe sama, napojit se na svou intuici a nechat se vést. Všechny odpovědi na naše otázky, má každý sám v sobě. Raduji se upřímně s každou ženou, které se podaří navázat spojení sama se sebou :-).

      Vzdělání, semináře, kurzy, webináře:
 • diplomovaný fyzioterapeut (ukončení studia v roce 2000)
 • reflexní terapie plosky u J. Patakyho r. 2001
 • měkké a mobilizační techniky u pí. Bezvodové r. 2003
 • informační kurz Spiraldynamik u Lenky Kazmarové r. 2004
 • manuální lymfodrenáže u MUDr. Bechyněho r. 2004
 • rehabilitační léčba některých druhů funkční ženské sterility metodou Ludmily Mojžíšové u pí. Bezvodové r. 2010
 • senzomotoriká stimulace r. 2013
 • roční terapeutický výcvik pro akreditované terapeuty Metody Cesty dle Brandon Bays r. 2013 - 2014:
  • Cesta pro děti a inspirativní nástroje jak pracovat s dětmi dle Brandon Bays se Simonou Weiss
  • Cesta a intenzívní nástroje dle Brandon Bays
  • Manifestace Hojnosti dle Brandon Bays
  • Cesta bez ega (týdení seminář v Holandsku s Brandon Bays a s jejím manželem Kevinem Billettem)
  • Léčení vědomou komunikací, techniky NLP s Kevinem Billettem
  • Transformace života (týdenní seminář v Holandsku s Brandon Bays)
 • Seminář Sebelásky od Ženy ženám r. 2013
 • Čínská masáž Tuina od EduSpa College r. 2013
 • Kineziotaping od EduSpa College r. 2014
 • Certifikovaný průvodce 12 ti kategorií léčebného kódu dle Alexe Loyda r. 2014
 • Jóga pro děti r. 2014
 • Čtení akášických záznamů s Editou Santiago r. 2015
 • Poradkyně firmy JUST
 • Kurz spirální stabilizace páteře (SM systém Smíšek - cvičení s elastickým lanem) r. 2017
 • Kurz profesionálního koučinku s Vladimírem Kludajem r. 2016
webináře:
 • Neurorestart 21 dní, Neurorestart peníze 21 dní, Motivace aktivace triumf 5-ti týdenní webinář -  Jiří Vokáč Čmolík
 • Sebeláska - 5 týdenní webinář od Ženy ženám s Lucií Kolaříkovou