Senzomotorika

Jedná se o metodu, která se zaměřuje na posilování hlubokého stabilizačního systému, využívá k tomu nejrůznější nestabilní plochy a pomůcky. Ve fyzioterapii představuje proceduru, při které dochází k propojení motoriky a vnímání prostřednictvím našich smyslů.

Hluboký stabilizační systém páteře

Hluboký stabilizační systém páteře (HSSP) představuje svaly, svalovou souhru, která zabezpečuje stabilizaci (zpevnění) páteře během všech našich pohybů. Aktivace svalů HSSP je zahájena i při jakémkoli statickém zatížení (tedy stoji, sedu atd.), každém cíleném pohybu horních či dolních končetin. Jejich zapojení do stabilizace páteře je automatické, mimovolní a děje se již při pouhé představě pohybu. HSSP plní významnou roli v ochraně páteře proti působícím silám, zátěžím a náporům na struktury páteře. Jeho poruchy jsou důležitým faktorem při vzniku vertebrogenních obtíží (tj. poruch týkajících se páteře). Cílené ovlivnění stabilizační funkce páteře (rozuměj svalů, které ji zajišťují) má význam jak v prevenci, tak ve vlastní léčbě již vzniklých vertebrogenních onemocnění.

Pro udržení těla v gravitačním poli (tedy udržení rovnováhy při působení gravitace) i pro jakýkoli pohyb nejen horními či dolními končetinami potřebujeme zapojit svaly HSSP a zastabilizovat páteř a trup.

Můžete mít výborně vyvinuté povrchové svaly, pyšnit se zády obřích rozměrů, ale z hlediska funkčnosti je nejpodstatnější, jak Vám dané svaly fungují, jak dobře a rychle reagují, když je potřeba. Jakou vykazují koordinaci a správnost odpovědi na nečekaný moment. Někdo do Vás strčí a Vy reagujete přehnaně, v nejhorším případě téměř upadnete? Jak správně odpověděly a zareagovaly svaly?

Podstata metodiky

Senzomotorická stimulace (SMS) vychází ze dvou stupňů motorického učení:

 • 1. stupeň – jedinec se snaží zvládnout nový pohyb, naučit se ho, výrazně se zapojuje kůra mozková (neděje se automaticky, soustředíme se na novou činnost), kontrola na této úrovni je výrazně náročná a únavná, CNS se snaží přesunout řízení pohybu na nižší podkorová centra – př. začátečník za volantem automobilu
 • 2. stupeň – řízení naučeného pohybu a činnosti se přesunulo na nižší, podkorovou úroveň, činnost se zautomatizovala, řízení pohybu je rychlejší a méně únavné – př. rychlejší a automatické reakce u dovedných řidičů

Cíl senzomotoriky

Cílem senzomotorické stimulace je dosáhnout reflexní, automatické aktivace svalů bez výraznější korové kontroly. Pouze podkorová kontrola zajišťuje dostatečnou a správnou aktivaci nejdůležitějších svalů, ekonomickou činnost a udržení zatížení periferních struktur (hlavně kloubů) v přijatelných fyziologických mezích. Umožňuje co nejméně zatěžující provedení pohybu. Pomocí SMS urychlujeme zmíněný druhý stupeň motorického učení. Touto metodou lze však ovlivnit nejen automatizovaná svalová aktivita, ale také základní pohybové vzory člověka, jako je sed, stoj a chůze, tedy zaujetí a udržení vzpřímeného držení těla, rovnováhu, stabilitu při pohybu. SMS pomáhá rozbít špatné pohybové stereotypy (např. hrbení se atd.) a dosáhnout rychlé aktivace svalů potřebných pro správné udržení těla nejen ve stoji a vsedě.

Obsahem SMS je soustava balančních cvičení v různých posturálních polohách, nejprve na pevné podložce a poté postupným zvyšováním nároků také na labilních plochách

Možnosti využití senzomotoriky

 • chronické vertebrogenní syndromy (bolesti zad)
 • nestabilní klouby (poúrazový kotník, nestabilní koleno), hypermobilita
 • vadné držení těla
 • skoliózy
 • mozečkové a vestibulární poruchy, poruchy hlubokého čití
 • stavy vyžadující funkční stabilizaci páteře
 • udržení tělesné kondice, zdatnosti
 • prevence pádů seniorů
 • zlepšení vzpřímeného držení těla
 • zlepšení rovnováhy
 • odstranění špatných fixovaných pohybových stereotypů, získání nových
 • aktivace inhibovaných (utlumených) svalů
 • zlepšení pohybové koordinace a obratnosti
 • zrychlení reakce svalů
 • zvyšuje se bdělost, ostražitost, pohotovost svalů
 • zrychluje se nástup svalové kontrakce, reakce svalů (rychleji a správně zareagujete na změnu stavu, rovnováhy)
 • zvyšuje se schopnost pohybového systému zaznamenat ohrožení stability zvenku i zevnitř (citlivost na podněty)
 • pohybový systém stabilizuje včas a v dostatečné míře
 • prevence traumat kloubů, páteře a svalů
 • vše na nevědomé úrovni

Účinky senzomotoriky

 • zvyšuje se bdělost, ostražitost, pohotovost svalů
 • zrychluje se nástup svalové kontrakce, reakce svalů (rychleji a správně zareagujete na změnu stavu, rovnováhy)
 • zvyšuje se schopnost pohybového systému zaznamenat ohrožení stability zvenku i zevnitř (citlivost na podněty)
 • pohybový systém stabilizuje včas a v dostatečné míře
 • prevence traumat kloubů, páteře a svalů
 • vše na nevědomé úrovni