Léčebný kód

Léčebný kód objevil dr. Alex Loyd, který 12 let hledal lék na vyléčení své ženy Tracy. Jeho žena trpěla řadu let klinickými depresemi a nic jí nepomáhalo. Dr. Alex Loyd zjistil, že příčinou všech našich problémů je fyziologický stres.


Manželka Dr. Alexe Loyda: Tracey Hope sděluje své zkušenosti s Léčebnými kódy a popisuje svůj životní příběch

Fyziologie stresu

Co je to vlastně stres? Jsou to složenky a účty? Různé hádky? Jsou to obavy o naše blízké, o naše zdraví? Je rozdíl mezi situacemi, které považujeme za stresující a fyziologickým stresem, který se následně objeví jako určitá nemoc. Fyziologický stres je stav, kdy náš nervový systém není v rovnováze. Původem většiny fyzických a nefyzických zdravotních problémů je dlouhodobý fyziologický stres. Pokaždé, když máme nějaký zdravotní problém, bychom se měli ptát, jaký stres to způsobuje a jak ho mohu odstranit.

Podle doktora Liptona ze Standforské univerzity, je fyziologický stres způsoben hluboce zakořeněnými negativními myšlenkami o naší situaci a o nás samotných. Můžete si např. myslet, že vás neustále potkávají špatné věci nebo, že nikdy nebudete v bezpečí nebo, že nejste dost dobrý. Tyto negativní myšlenky způsobují, že si špatně vysvětlujeme okolnosti jako ohrožující, ačkoliv ve skutečnosti to tak není a my si tím vytváříme vnitřní stres. Tyto názory jsou často nevědomé, takže si je ani nemusíte uvědomovat a jednáte na základě tohoto naprogramování.

Našim negativním myšlenkám se učíme několika způsoby. Učíme se jim z negativních zkušeností nebo od našich rodičů, učitelů, kamarádů, kteří na nás přenášejí svoje názory ve formě slov a příkladů. Dokonce je dědíme prostřednictvím DNA!

Tyto chybné interpretace naší situace způsobují nezdravou aktivaci toho, co je známo jako syndrom boje nebo útěku. Má tři složky:

  1. Autonomní nervový systém spouští vylučování adrenalinu do našeho těla, takže dokážeme rychleji běžet nebo tvrději bojovat, abychom stávající situaci přežili.

  2. Zdroje – včetně krevního toku, živin, odstraňování odpadních látek a okysličování – jsou vytlačovány z našich vnitřních orgánů, imunitního systému a vyšších intelektuálních funkcí a přesouvány do velkých svalových skupin a do mozkového kmene, kde dochází k reaktivnímu myšlení.

  3. Jednotlivé buňky održí od nervového systému varovný vzkaz, aby přešly z režimu růstu do režimu sebeobrany. Buňky v režimu sebeobrany jsou náchylné k nemocem, buňky v režimu růstu jsou proti nemocem odolné.

Naše tělo je stvořeno tak, aby vstoupilo do režimu boje nebo útěku jen ve chvílích, kdy je náš život ohrožen, jakmile ohrožení pomine, okamžitě se vše vrací do režimu růstu. Pokud, ale naše tělo zůstane v tomto stavu příliš dlouho, vzniká nemoc.

Obrazy v paměti programují naše srdce a životy

Podle Piece Hovarda, Ph.D., se do nás informace kódují ve formě obrazů. Tyto obrazy jsou jako naprogramování pevného disku, který určuje, jak bude fungovat. Kdyby nebylo těchto falešných obrazů, kteří se ukládají do našich srdcí a myslí, neexistovaly by žádné negativní myšlenky, které způsobují nemoci.

Síla myšlenky a láska

Stejně jako jsou v čistě bílém světle obsaženy všechny barvy, podobně dr. Loyd věří, že všechny hodnoty jsou obsaženy v čisté lásce (odvaha, pravda, radost, klid atd.). Je přesvědčen, že energetické vibrace čisté lásky vyléčí cokoliv a že je to možná jediná síla, která to dokáže. Vibrační frekvence lásky je základním zdrojem léčení. Frekvence lásky se skrývá v každé milující myšlence našeho srdce. Uveďmě si jeden příklad. Připomeňte si nejradostnější, nejláskyplnější vzpomínku svého života. Na okamžik si tuto vzpomínku oživte se zavřenýma očima a přivolejte ji zpět k životu. Co cítíte? Cítíte se dobře? Prožíváte tuto láskyplnou vzpomínku (alespoň v určité míře) znovu – i přesto, že se jedná o okamžik před několika lety? Proč se to děje? Ve chvíli, kdy si oživíte a aktivujete láskyplnou vzpomínku, ve vašem těle se šíří vibrace lásky, která má odpovídající fyziologický léčivý vliv. Aktivace těchto pozitivních vzpomínek může mít i léčivý vliv na poškozenou DNA, to publikoval Institut HeartMath. Stejným způsobem, kterým naše láskyplné vzpomnínky šíří léčivé frekvence po celém našem těle, rozšiřují bolestivé, destruktivní a zkreslené vzpomínky frekvence, které způsobují nemoci a choroby.

 Co je to Léčebný kód a jak funguje

 Tyto kódy odstraňují z organizmu fyziologický stres způsobem, který nemá v dějinách lékařství obdoby. Dr. Alex Loyd zjistil, že na hlavě a na krku se nacházejí čtyři léčivá centra, která fungují tak, že z těla odstraňují stres. Každý Léčebný kód odpovídá jedné jednoduché pozici rukou. Každá pozice rukou aktivuje jedno nebo dvě z našich léčivých center. Léčivá centra aktivují energetický léčebný systém, který funguje způsobem paralerním k imunitnímu systému. Namísto zabíjení virů a baktérií se zaměřujeme na myšlenky, které jsou spojeny s problémem, na nějž příslušný člověk myslí. Díky používání pozitivních léčivých frekvencí jsou zrušeny a nahrazeny negativní destruktivní frekvence. Léčebný kód funguje, aniž bychom si museli být vědomi destruktivních obrazů, domněnek a pocitů, které jsou léčeny.

4 léčivá centra:

Kořen nosu – hypofýza (neboli podvěsek mozkový, řídící žláza kontrolující hlavní endokrinní procesy v těle) a epifýza

Spánky – vyšší funkce pravé a levé části mozku a hypotalamus

Čelist – reakční emoční mozek včetně amygdaly a hipokampu plus mícha a centrální nervový systém

Adamovo jablko – mícha a centrální nervový systém plus štítná žláza

Co je ona úžasná léčivá energie? Dr. Loyd je přesvědčen, že energetická frekvence čiré lásky dokáže vyléčit cokoli – a že je to jediná síla, jež to dokáže. Vibrační frekvence lásky je tím nejvyšším léčivým zdrojem.

Léčivá centra je třeba aktivovat 3x denně alespoň 6 minut, minimum je 1x denně. Před vlastním léčením je třeba se pomodlit a připravit se na tento způsob léčení.

Modlitba: Přeji si, ať všechny vědomé i nevědomé negativní představy, nezdravé názory, destruktivní vzpomínky a všechny fyzické problémy spojené s……………..(váš problém či určitá záležitost) jsou nahrazeny, otevřeny a vyléčeny tím, že mne prostoupí světlo, život a láska Boží. A též si přeji, ať se účinnost této léčby zvýší stonásobně, případně i vícekrát.

Touto technikou můžete také pomoci druhým lidem. Modlitbu upravíte tak, aby bylo zřejmé, pro koho je léčba určena. Klíčem k úspěchu je vytrvalost. Výsledek se může objevit za týden nebo za měsíc, ale určitě se dostaví.

To co vypadá jako zázrak, je jednoduše novým objevem. Sv. Augustin řekl: „Zázraky se dějí, a to nikoliv navzdory přírodě, ale navzdodry tomu, co o přírodě víme.“