TITANIUM

moderní diagnostický biorezonanční přístroj sloužící ke komplexnímu vyšetření zdravotního stavu v rámci alternativní mediciny. Byl vyvinut za účelem zachycení změn v orgánových, histologických, cytologických, genetických nebo biochemických strukturách organismu. Pracuje na bázi kvantové fyziky a vychází z poznatků staleté orientální mediciny, znalosti akupunkturních bodů, meridiánů, životní (čchi) energie, fytoterapie a ajurvédy. Umožňuje podstatné zkrácení doby pro jasné vyhodnocení stavu těla jako uceleného systému (celostní medicina).

Diagnostický a harmonizační přístroj TITANIUM patří v přírodní medicině k nejmodernějším přístrojům. Stal se jedním z výstupů kosmického výzkumu ruského Institutu praktické psychofyziky. Je vhodný ke kontrole účinků jakékoliv léčby, širokého spektra léčiv, vitaminů, potravinových doplňků, bylin, prakticky všech druhů terapií, jaké v současné době existují. Hlavní součástí přístroje jsou hlavové senzory s magnetickými induktory a hlavový laserový snímač, který snímá informace z nízkých magnetických polí mozkového centra. Tyto informace jsou pak zesíleny a pomocí unikátního software převedeny do počítače a na obrazovku, případně tiskárnu. Vyhodnocení stavu lidského organismu je prováděno porovnáním dat diagramu se vzorky tělních tkání, jednotlivých buněk, příp. separátních enzymů a hormonů. Systém sám je založený na spektrální analýze určitých magnetických polí mozku. Je světově pokrokovou informační technologií, která na počátku tohoto století patří k nejvýkonnější metodě moderní přírodní vědy. Přístroj je jedinečný a v současném světě neexistuje nic srovnatelného. Pracují s ním lékaři nejen v Rusku, ale  i v Polsku, Rakousku, Kanadě, Španělsku a ČR. V Německu je již toto vyšetření hrazeno nestátními zdravotními pojišťovnami.