Wyda – keltská jóga

Wyda, nazývaná keltská jóga,  je v mnoha ohledech podobná indické józe, která je u nás poměrně známá. Některé cviky se podobají jógovým asánám, některé obsahují více pohybu.

Wyda je jóga Západu a jedná se o cvičební systém, který je pro nás obzvláště vhodný, má své kořeny v naší kultuře.

Výrazným rozdílem oproti józe je přímý vztah k přírodě, k propojení a souznění člověka s přírodou, k vytvoření harmonie s vnější přírodou, a to díky začleňování přírodních látek (rostliny, nerosty) do tělesných cvičení a tím se zesílí bezprostřední účinky cviků.

Další zajímavou zvláštností Wydy je charakteristické držení rukou tzv. Druidská pěst, která je pevnou součástí cviků.

Wyda je cesta k dobrému dlouhotrvajícímu zdraví.  Lze ji považovat stejně jako jógu nebo tai-či za jemnou, šetrnou a harmonickou „gymnastiku“. Procvičují se svaly, šlachy a klouby, zlepšuje se prokrvení, dech se prohlubuje a krevní oběh se dává citlivým způsobem do pohybu,  výrazně působí na imunitní systém.

Vychází ze tří základních energetických polí a jejich propojení:  vitální, emocionální a mentální.

Vitální pole umístěné v oblasti podbřišku odpovídá za dobré trávení, sexualitu,  tělesnou sílu.

Emocionální pole v oblasti hrudníku ovlivňuje srdce, dýchání, působí na svět představ, lásku, radost.

Mentální pole v oblasti hlavy působí na mozek, na smyslové orgány, podporuje intuici, vnímání, úsudek.

U člověka je nutné tato pole posilovat a harmonizovat a tím předcházet řadě psychických poruch, poruch tělesných orgánů včetně vážných onemocnění.

Cvičitelka Mgr.Lenka Šroubková – http://zdrave-a-vesele.webnode.cz/
zájemci o cvičení volejte na tel. 605 246 145