Joga dle Iyengara

Proč jóga?

Jóga je filozofickým systémem s hluboce rozpracovaným praktickým návodem, jak dosáhnout definovaných cílů. Na rozdíl od Indie, kde je jóga více způsobem života a nazírání, je v západním pojetí  spíše chápána jako soubor fyzicky i mentálně prospěšných technik. Je to integrální disciplina nahlížející na člověka jako na celek.

Nároky a potřeby současného způsobu života ale i různých sportovních aktivit vedou k jednotvárnosti pohybů a pohybovému stereotypu. Často nevěnujeme pozornost ochablému držení těla, špatné chůzi, povrchnímu dýchání.

Jógová cvičení

  • Rozvíjí schopnost provádět pohyb vědomě řízený, s plným soustředěním, což vede k zaměstnání mysli a  tím k odreagování.
  • Odstraňuje svalovou disbalanci. Nerovnováha se často projevuje u výkonných sportovců, kde je snaha a úsilí o rozvinutí svalové aktivity zaměřena pouze na hlavní svaly potřebné pro danou aktivitu a to i s vědomím (nebo z neznalosti), že se posilují svaly v jejich zkrácení.
  • Zlepšuje a zvětšuje rozsah kloubní pohyblivosti, který je podstatnou měrou ovlivněn protažením a posílením svalů.
  • Odstraňuje stálé napětí v některých částech těla.
  • Vytváří návyk správného držení těla.
  • Pomáhá k rozvinutí plného dechu.
  • Vede k osvojení si schopnosti relaxovat.
  • Jako psychosomatická aktivita ovlivňuje a stimuluje metabolismus.

Joga dle Iyengara

Je metodicky nejpropracovanější systém hathajógy, který umožňuje zpřístupnit výhody jógy tisícům lidí bez ohledu na věk, zdravotní stav a zkušenosti.
Klade důraz na přesné provedení ásán, správnou dobu výdrže v zaujaté pozici a správné pořadí a provázanost cvičení.
Při kratší výdrži se omezuje účinek ásány na fyzické tělo, s delší výdrží se účinek prohlubuje na orgánovou i mentální úroveň.
B.K.S. Iyengar  začlenil do výuky pomůcky, jako jsou popruhy, destičky, židle a bločky atd. Pomůcky pomáhají  provést ásánu správně i lidem, kteří ji normálně neprovedou, udržet ásánu déle a lépe jí vnímat..Kromě zdravých lidí je Iyengar joga určena i pro osoby se zdravotními potížemi.

cvičitelka: Lucie Svobodová

V roce 2002 jsem začala s pravidelnou praxí jógy pod vedením manželů Hoškových, ve které dále pokračuji. V letech 2009-12 jsem vedla cvičení rodičů s dětmi a cvičení dětí předškolního věku. V roce  2010 jsem získala titul učitele  jógy III.třídy. Účastním se jógových seminářů a soustředění: v roce 2011 celostátní seminář Dětská jóga, seminář Jóga a skolioza s americkou lektorkou Bobbie Fultz, pravidelně jezdím na  mezinárodní workshop Iyengarovy jógy s Gabriellou Giubilaro do Žinkov.

Od září 2011 učím hodiny jógy pro dospělé, ve škol. roce 2013  i jógu pro děti v Mš.

Jóga u mne  postupně přerostla rámec fyzického cvičení a začala se promítat do různých oblastí denního života. Jsem ráda, když  lidé protažením uvolní cestu energii a  obnoví vyrovnanost.